Blíží se rok 2022 a s ním aktualizace obecné časti úřednické zkoušky.

Jedná se o dílčí aktualizaci zkušebních otázek  v důsledku změny platné právní úpravy – otázky č. 74, 86 a 136

Aktuálně nabízíme skripta platná od 1. 2. 2022.

 

Otázky v online testech jsou již aktuální k datu 1.2.2022 

Aktualizace otázek 2022