Státní zaměstnanec je povinen úspěšně vykonat úřednickou zkoušku. Vznikem služebního poměru státních zaměstnanců podle § 185 až 188 a 190 zákona o státní službě (při tzv. překlopení), platí, že úspěšně vykonali úřednickou zkoušku a bylo jim vydáno osvědčení o vykonání obecné i zvláštní části úřednické zkoušky.

Vznikem služebního poměru státních zaměstnanců podle § 191 a 192 zákona o státní službě platí, že úspěšně vykonali zvláštní část úřednické zkoušky pro příslušný obor státní služby a bylo jim vydáno osvědčení o vykonání pouze zvláštní části úřednické zkoušky.

Dosavadní zaměstnanec přijatý do služebního poměru podle § 191 zákona o státní službě je v souladu s §191 odst. 3 zákona o státní službě povinen do 30. června 2017 úspěšně vykonat obecnou část úřednické zkoušky.

Z důvodu narůstajícího počtu dotazů upřesňujeme postup těchto zaměstnanců při podání žádosti o vykonání obecné části úřednické zkoušky.

Dosavadní zaměstnanec, kterému vznikl služební poměr a složil v souladu s § 32 zákona o státní službě služební slib, si podá žádost o vykonání úřednické zkoušky adresovanou oddělení služebního práva a vzdělávání odboru řízení státní služby sekce státního tajemníka příslušného ministerstva.

Přihlašování na úřednickou zkoušku prostřednictvím Informačního systému o státní službě realizuje zaměstnanec oddělení úřednické zkoušky a vzdělávání odboru řízení státní služby a poté vyrozumí žadatele o termínu konání obecné části úřednické zkoušky (nejpozději 21 dní před termínem konání).

Obecná část úřednické zkoušky

Obecná část úřednické zkoušky se koná formou písemného testu. Písemný test obsahuje 30 náhodně vybraných zkušebních otázek ze seznamu zkušebních otázek, který je tvořen 300 zkušebními otázkami. Ke každé zkušební otázce jsou přiřazeny tři odpovědi, z nichž jedna je správná. Písemný test trvá 60 minut a zabezpečuje jej sekce státního tajemníka příslušného ministerstva (včetně testovacích místností).

Obecná část úřednické zkoušky se hodnotí výrokem „vyhověl“, pokud zkoušený správně zodpoví alespoň 22 zkušebních otázek obsažených v písemném testu.

Seznam otázek k obecné části úřednické zkoušky je uveden na webových stránkách Ministerstva vnitra . Tento seznam je průběžně upravován a aktualizován a je potřeba jej kontrolovat. Poslední aktualizace k již určenému termínu konání obecné části úřednické zkoušky je vždy 21 dní před tímto termínem.

Zdroj: http://www.statnisluzba.army.cz/prakticke-informace-pro-uchazece-o-urednickou-zkousku

Praktické informace pro uchazeče o úřednickou zkoušku