Různé formy tištěných skript pro snadnější přípravu ke zkoušce. Správné odpovědi jsou zaznamenány buďto na konci skript (varianta „S klíčem“), nebo podtržené v každé jednotlivé otázce. V případě varianty skript „Podtržená se zdroji“ je u každé otázky uveden zdroj včetně citace, ze kterého odpověď vychází.
– Skripta obsahují všech 300 otázek včetně správných odpovědí
– Různé formáty
– Možnost volby vazby – kroužková nebo tepelná vazba (tzv. termovazba)